www.kis.gops-slawoborze.pl________________________________________________________________strona główna | mapa serwisu | e-mail
header
zobacz więcej

Dnia 16.12.2011 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu konkursowego Klub Integracji Społecdznej NA LEŚNEJ prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie miało na celu podsumowanie rezultatów i doświadczeń wynikających z realizacji projektu. Swoją obecnością zaszczycili je: pan Marcin Książek - wójt gminy Sławoborze, radni gminy Sławoborze oraz absolwenci Klubu.
więcej
.

.
Terminy rekrutacji:
Etap I__________ __1 września 2009 - 31 grudnia 2009
Etap II 1 maja 2010 - 30 czerwca 2010
Etap III 1 listopada 2010 - 31 grudnia 2010
Etap IV 1 maja 2011 - 30 czerwca 2011
.
Serdecznie zapraszamy!
Klub Integracji Społecznej "Na Leśnej" w Sławoborzu

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu podjął nową formę pomocy społecznej i samopomocy - realizując projekt Klub Integracji Społecznej "Na Leśnej", który jest współfinansowany ze środków Unii Europesjkiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


:: O projekcie . :: Vademecum KIS
O projekcie Vademecum KIS
W ramach KIS-u uczestnicy zostaną objęci wsparciem indywidualnym i grupowym przez psychologa, doradcę zawodowego, terapeutę, prawnika, lekarza medycyny pracy, pracownika socjalnego oraz wsparciem grupowym poprzez uczestnictwo działaniach Klubu Samopomocy. Ponadto zostanie udzielona pomoc w postaci udziału w warsztatach i szkoleniach w zakresie nabycia umiejętności komunikowania się...
Klub Integracji Społecznej (KIS) to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych....


 

UE | EFS

Serwis współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego